بذر یونجه بغدادی

خصوصیات بذر یونجه بغدادی

ارتفاع این یونجه تا 70 تا  75 سانتی متر خواهد بود و معمولاً برگهای آن با ساقه برابر است، ساقه ها نسبتاً ضخیم است و پروتئین آن 2 تا 3% بیشتر از واریته های دیگر است. در در هر جمع کرن حدود 3000 تا 3200 کیلو علوفه خواهد داشت و در مناطقی که دما اجازه دهد از 8 چین تا 10 چین هم علوفه خواهد داد که حدود 24000 تا 30000 کیلو علوفه تولیدخواهد داشت، البته برای مناطق گرم و مرطوب این بذر یونجه توصیه می شود.

در حال نمایش 2 نتیجه