خانه / مقاله ها / معرفی انواع علف کش های جذبی

معرفی انواع علف کش های جذبی

علف کش های جذبی از نظر نحوه نفوذ به داخل گیاه به سه دسته علف کش های آپوسیپلاستیک ، علف کشهای آپوپلاستیک و علف کش های سیمپلاستیک تقسیم میشوند.

انواع علف کش های جذبی

الف) علف کش های آپوسیپلاستیک :

علف کش های آپوسیمپلاستیک علف کش هایی هستند که از هر دو مسیر آپو پلاست و سیمپلاستیک حرکت می کنند و می توان آن را روی خاک یا روی شاخه درختان بکار برد مانند دالاپون ، پیکلورام.


انواع علف کش های جذبی از نظر رفتار انتقالی در گیاه :

علف کش های گزیلم متحرک :

از نوع علف کش هایی خاک مصرف ، که از ریشه جذب شده و از طریق آوندها چوبی به نقاط مریستمی گیاهان در انتهای ریشه و انتهای ساقه انتقال پیدا می کنند.


علف کش های چرخشی :

برخی از علف کش های برگ مصرف می توانند بین آوندهای چوبی و آبکش نقل مکان کنند که به این سموم علف کش های چرخشی گویند .


علف کش های فلوئم متحرک :

این علف کش ها برگ مصرف هستند که در داخل آوند های آبکش انتقال یافته و در دو مسیر (بالا و پایین ) و (پایین و بالا ) حرکت کنند و می توانند با انتقال در سر تاسر اندامهای هوایی و زیر زمینی علف های هرز انواع چند ساله را از بین ببرند.


علف کش های فلوئم غیر متحرک :

این نوع از علف کش هایی هستند که خاک مصرف هستند و در صورت پاشیده شدن روی شاخه و برگ در داخل آوند چوبی و فقط مسیر پایین و بالا حرکت می کنند و نمی توانند به طرف ریشه علف های هرز چند ساله بروند.

ب) علف کشهای آپوپلاستیک

مسیر آپو پلاست مسیری است که بیشتر از سلولهای غیر زنده تشکیل شده همان مسیر آوندهای چوبی یا مسیر حرکت آب و املاح از ریشه است .
این علف کش ها اصطلاحاً علف کش های خاک مصرف ،محسوب می شوند .
وجود رطوبت در خاک در حد طرفیت مزرعه ای در افزایش تاثیر آن نقش مهمی دارد .


وقتی یک علف کش آپو پلاست روی شاخه و برگ پاشیده می شود بعد از جذب از طریق آوند چوبی به طرف بالا حرکت کرده و همانند علف کش های تماس عمل می کند .
این علف کش ها کم ترین تاثیر را در خاک های خشک دارند .


ج) : علف کش های سیمپلاستیک

مسیر سیمپلاست مسیری است پیوسته که از سلول هایی با پرتو پلاسم زنده تشکیل شده است و چون سلولها از طریق مناقد پلاسمود سما تا با هم ارتباط دارند، یک مسیر پیوسته بوده و مسیر آوندهای آبکشی را شامل می شود .

این نوع علف کش ها که از علف کش های برگ مصرف محسوب می شوند :

بیشتر روی شاخه و برگ ها علف های هرز جوان پاشیده می شوند .
از طریق کوتیکول روزنه ها محل نیش حشرات به داخل اندام گیاهانی نفوذ می کنند.
اگر در سطح خاک پاشیده شونده از طریق ریگ جذب می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما (اینجا کلیک کنید)
X
X