خانه / نوشته‌های برچسب شده “ph متر آب”

اهمیت تنظیم PH آب و خاک کشاورزی

اهمیت تنظیم PH آب و خاک کشاورزی ؟ یون +H عامل اسیدی و یون –OH عامل بازی یا قلیایی می باشد. چنانچه این دو یون با هم ترکیب شوند، آب را بوجود می آورند که نه خاصیت اسیدی دارد و نه خاصیت قلیایی و خنثی می باشد. خنثی به این معنی می باشد که تعداد دو یون مذکور […]

تماس با ما (اینجا کلیک کنید)
X
X