گوگرد گرانوله ارزان

گوگرد و به خصوص گوگرد گرانوله ، نوعی از گوگرد است که در کشاورزی بسیار ضروری بوده و از عناصر مهم برای گیاه محسوب میشود به صورتیکه بعد از ازت، فسفر و پتاسیم چهارمین عنصر ضروری برای آنها به‌شمار می‌آید.

گوگرد در ساختار پروتئین‌ها شرکت داشته و برای عملکرد آنزیم‌ها اهمیت فراوانی دارد. این عنصر در گیاهان به صورت سولفات جذب می‌شود و این سولفات در ساختمان دو پروتنئین مهم متیونین و سیستئین وجود دارد.

نمایش یک نتیجه