کاشت یونجه

کاشت بذر یونجه جیا ایتالیایی که دارای متوسط قد 100 تا 120 سانتی متر و همچنین شاخ و برگهای فرعی بسیار زیادی در مقایسه با بذر یونجه همدانی است

در حال نمایش یک نتیجه