بهترین گوگرد مایع

گوگرد مایع با افزایش قابلیت جذب سایر عناصر غذایی پر مصرف به رشد و باردهی بهتر گیاه کمک می نماید ، با توجه به اینکه این کود باعث ضد عفونی شدن تدریجی بستر زراعی میگردد و سموم شیمیایی را برای مزارع و باغ ها به حداقل میرساند .

در حال نمایش یک نتیجه