بذر یونجه آمریکایی

بذر یونجه رنجر آمریکایی گیاهی علفی و چندساله است و یکی از بهترین گونه‌های یونجه شناخته شده برای علوفه دام به شمار می رود که در اصل بومی کشور آمریکا است. با رشد سریع که تعداد چین‌های آن بین 5 تا 7 چین در سال هست. در بیشتر مناطق به خصوص مناطق معتدل و سردسیر رشد می‌کند و از طول عمر بالایی برخورداره طوریکه بیش از ده سال عمر می‌کند.

در حال نمایش یک نتیجه