گوگرد بنتونبت دار 75 درصد

گوگرد بنتونیت دار ۷۵ درصد ، جزو دسته گوگرد ها است ، گوگرد چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه و بنتونیت، عنصر ضروری برای جفت شدن با Mn و Ca خاک و در معرض جذب بیشتر قرار دادن گوگرد برای گیاه است .

نمایش یک نتیجه