گوگرد گرانوله

گوگرد در کشاورزی به دو شکل کلی مصرف میشود .

الف ) گوگرد پودری با خلوص 99.9 درصد که بیشتر به سبب خاصیت قارچ کشی ، به صورت گرد پاش بر روی برگ و یا سطوحی که نیاز به قارچ کشی احساس میشود .

ب) گوگرد گرانوله که به دلیل شکل فیزیکی آن و سهولت بیشتر برای دستگاههای کودپاش در عملیات کود پاشی در سطح مزرعه ، بیشتر به این نوع اقبال نشان داده میشود .

گوگرد گرانوله به دو فرم کلی در بازار موجودست .
ب-1) نوع خالص
ب-2) انواع بنتونیت دار

در حال نمایش یک نتیجه